Cảnh quan Hải Phát PLaza | Nội thất bên trong Impearia Sky Garden | Lễ giới thiệu Chung cư 109 Nguyễn Tuân | Khai trương Chung cư Phú Mỹ Complex | Dự án mới New Space Giang Biên | Điểm mở bán Soleil Đà nẵng ||

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Thông tin chi tiết về căn hộ CT15 Việt Hưng

Thông tin chi tiết về căn hộ CT15 Việt Hưng

Dự án này có bốn mươi ba loại mặt bằng
Được tự do chọn trong 63 mẫu căn hộ
Thông tin chi tiết về căn hộ CT15 Việt Hưng

Thông tin chi tiết về căn hộ CT15 Việt Hưng

KHÁI QUÁT CHUNG
Căn hộ cao cấp CT15 Việt Hưng
Bên nhận quản lý : công ty TAH
Bên nhận Thiết kế:  CONCINCA
Địa chỉ:  Long biên
Diện tích đất: 9003 m2
Diện tích nhà: 5703 m2
nằm cạnh trung tâm hà nội
Mật độ xây chỉ 36.03 %.
KHU VỰC LÂN CẬN
Nằm trong KĐT cao cấp Việt hưng với không khí thông thoáng
Chung cư CT15 Việt Hưng cách:
• Công viên Việt Hưng: 803 m
• Vinhomes Riverside : 1003 m
• Đường 5 kéo dài : 5003 m
• Khu tập thẻ 981: 7003 m
• Đường ngô gia tự: 2003 m
Thông tin chi tiết về căn hộ CT15 Việt Hưng

Thông tin chi tiết về căn hộ CT15 Việt Hưng


DIỆN TÍCH CĂN NHÀ
Dự án Việt Hưng có nhiều diện tích
Tiện ích dự án thu gọn lại
GIÁ BÁN VÀ THANH TOÁN 
Giá nhà hấp dẫn 30.03 triệu/m2
Nộp liền làm nhiều lần:
Mới 3 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 4% thôi
Mới 4 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 5% thôi
Mới 6 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 6% thôi
Mới 7 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 7% thôi
Mới 9 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 8% thôi
Mới 10 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 9% thôi
Mới 12 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 10% thôi
Mới 13 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 11% thôi
Mới 15 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 12% thôi
Mới 17 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 13% thôi
Mới 20 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 14% thôi
Mới 22 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 15% thôi
Xây trong thời gian ngắn
Số lượng Thông tin chi tiết về căn hộ CT15 Việt Hưng

Sắp cho đặt chỗ dự án CT15 Việt Hưng

Sắp cho đặt chỗ dự án CT15 Việt Hưng

Dự án này có bốn mươi hai loại mặt bằng
Được tự do chọn trong 62 mẫu căn hộ
Sắp cho đặt chỗ dự án CT15 Việt Hưng

Sắp cho đặt chỗ dự án CT15 Việt Hưng
KHÁI QUÁT CHUNG
Căn hộ cao cấp CT15 Việt Hưng
Bên nhận quản lý : công ty TAH
Bên nhận Thiết kế:  CONCINCA
Địa chỉ:  Long biên
Diện tích đất: 9002 m2
Diện tích nhà: 5702 m2
nằm cạnh trung tâm hà nội
Mật độ xây chỉ 36.02 %.
KHU VỰC LÂN CẬN
Nằm trong KĐT cao cấp Việt hưng với không khí thông thoáng
Chung cư CT15 Việt Hưng cách:
• Công viên Việt Hưng: 802 m
• Vinhomes Riverside : 1002 m
• Đường 5 kéo dài : 5002 m
• Khu tập thẻ 981: 7002 m
• Đường ngô gia tự: 2002 m
Sắp cho đặt chỗ dự án CT15 Việt Hưng

Sắp cho đặt chỗ dự án CT15 Việt Hưng


DIỆN TÍCH CĂN NHÀ
Dự án Việt Hưng có nhiều diện tích
Tiện ích dự án thu gọn lại
GIÁ BÁN VÀ THANH TOÁN 
Giá nhà hấp dẫn 30.02 triệu/m2
Nộp liền làm nhiều lần:
Mới 3 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 3% thôi
Mới 4 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 4% thôi
Mới 6 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 5% thôi
Mới 7 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 6% thôi
Mới 9 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 7% thôi
Mới 10 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 8% thôi
Mới 12 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 9% thôi
Mới 13 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 10% thôi
Mới 15 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 11% thôi
Mới 17 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 12% thôi
Mới 20 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 13% thôi
Mới 22 Lần: Nên chuẩn bị Nộp 14% thôi
Xây trong thời gian ngắn
Số lượng Sắp cho đặt chỗ dự án CT15 Việt Hưng

Sắp mở bán chung cư CT15 Việt Hưng

Sắp mở bán chung cư CT15 Việt Hưng

Dự án này có bốn mươi loại mặt bằng
Được tự do chọn trong 60 mẫu căn hộ
Sắp mở bán chung cư CT15 Việt Hưng

Sắp mở bán chung cư CT15 Việt Hưng
KHÁI QUÁT CHUNG
Căn hộ cao cấp CT15 Việt Hưng
Bên nhận quản lý : công ty TAH
Bên nhận Thiết kế:  CONCINCA
Địa chỉ:  Long biên
Diện tích đất: 9001 m2
Diện tích nhà: 5701 m2
nằm cạnh trung tâm hà nội
Mật độ xây chỉ 36.01 %.
KHU VỰC LÂN CẬN
Nằm trong KĐT cao cấp Việt hưng với không khí thông thoáng
Chung cư CT15 Việt Hưng cách:
• Công viên Việt Hưng: 801 m
• Vinhomes Riverside : 1001 m
• Đường 5 kéo dài : 5001 m
• Khu tập thẻ 981: 7001 m
• Đường ngô gia tự: 2001 m
Sắp mở bán chung cư CT15 Việt Hưng

Sắp mở bán chung cư CT15 Việt Hưng


DIỆN TÍCH CĂN NHÀ
Dự án Việt Hưng có nhiều diện tích
Tiện ích dự án thu gọn lại
GIÁ BÁN VÀ THANH TOÁN 
Giá nhà hấp dẫn 30.01 triệu/m2
Nộp liền làm nhiều lần:
Mới 3 Lần: Nên chuẩn bị Chi 2% thôi
Mới 4 Lần: Nên chuẩn bị Chi 3% thôi
Mới 6 Lần: Nên chuẩn bị Chi 4% thôi
Mới 7 Lần: Nên chuẩn bị Chi 5% thôi
Mới 9 Lần: Nên chuẩn bị Chi 6% thôi
Mới 10 Lần: Nên chuẩn bị Chi 7% thôi
Mới 12 Lần: Nên chuẩn bị Chi 8% thôi
Mới 13 Lần: Nên chuẩn bị Chi 9% thôi
Mới 15 Lần: Nên chuẩn bị Chi 10% thôi
Mới 17 Lần: Nên chuẩn bị Chi 11% thôi
Mới 20 Lần: Nên chuẩn bị Chi 12% thôi
Mới 22 Lần: Nên chuẩn bị Chi 13% thôi
Xây trong thời gian ngắn
Số lượng Sắp mở bán chung cư CT15 Việt Hưng

Một số điểm chính của Căn phòng CT15 Việt Hưng

Cùng điểm qua một số điểm chính của Căn phòng CT15 Việt Hưng

Dự án này có bốn mươi loại mặt bằng
Được tự do chọn trong 60 mẫu căn hộ
Cùng điểm qua một số điểm chính của Căn phòng CT15 Việt Hưng

Cùng điểm qua một số điểm chính của Căn phòng CT15 Việt Hưng


KHÁI QUÁT CHUNG
Căn hộ cao cấp CT15 Việt Hưng
Bên nhận quản lý : công ty TAH
Bên nhận Thiết kế:  CONCINCA
Địa chỉ:  Long biên
Diện tích đất: 9000 m2
Diện tích nhà: 5700 m2
nằm cạnh trung tâm hà nội
Mật độ xây chỉ 36.00 %.
KHU VỰC LÂN CẬN
Nằm trong KĐT cao cấp Việt hưng với không khí thông thoáng
Chung cư CT15 Việt Hưng cách:
• Công viên Việt Hưng: 800 m
• Vinhomes Riverside : 1000 m
• Đường 5 kéo dài : 5000 m
• Khu tập thẻ 981: 7000 m
• Đường ngô gia tự: 2000 m
Cùng điểm qua một số điểm chính của Căn phòng CT15 Việt Hưng

Cùng điểm qua một số điểm chính của Căn phòng CT15 Việt Hưng


DIỆN TÍCH CĂN NHÀ
Dự án Việt Hưng có nhiều diện tích
Tiện ích dự án thu gọn lại
GIÁ BÁN VÀ THANH TOÁN 
Giá nhà hấp dẫn 30.00 triệu/m2
Nộp liền làm nhiều lần:
Mới 3 Lần: Nên chuẩn bị Trả 1% thôi
Mới 4 Lần: Nên chuẩn bị Trả 2% thôi
Mới 6 Lần: Nên chuẩn bị Trả 3% thôi
Mới 7 Lần: Nên chuẩn bị Trả 4% thôi
Mới 9 Lần: Nên chuẩn bị Trả 5% thôi
Mới 10 Lần: Nên chuẩn bị Trả 6% thôi
Mới 12 Lần: Nên chuẩn bị Trả 7% thôi
Mới 13 Lần: Nên chuẩn bị Trả 8% thôi
Mới 15 Lần: Nên chuẩn bị Trả 9% thôi
Mới 17 Lần: Nên chuẩn bị Trả 10% thôi
Mới 20 Lần: Nên chuẩn bị Trả 11% thôi
Mới 22 Lần: Nên chuẩn bị Trả 12% thôi
Xây trong thời gian ngắn
Số lượng Cùng điểm qua một số điểm chính của Căn phòng CT15 Việt Hưng

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

GoldMark City dự án Siêu VIP - Không gian Singapore trong lòng Hà Nội. Goldmark City đưa ra Chương trình cực ưu đãi cho KH để đón Tết bính Thân 2016.

Tặng ngay:
- Lãi suất 0% trong 18 tháng hoặc 3,99% trong 36 tháng.
- Chiết khấu 5,5% cho khách hàng thanh toán sớm.
- Iphone 6s+ trị giá 20 triệu trước ngày 31/1/2016.
Goldmark city là căn hộ có nhiều điểm nổi bật và đáng mua nhất Hà Nội:
- Tiến độ thanh toán linh hoạt chỉ với 60% GTCH là được nhận nhà.
- Thiết kế chung cư nhiều ánh sáng
- Trung tâm thương mại tách biệt.
- Cạnh 2 công viên hồ điều hòa 15ha.
- Tốc độ xây dựng vượt trội.
- Nhiều quảng trường cảnh quan hiện đại .
- Giao thông linh hoạt, thuận tiện, ngay cạnh đường sắt trên cao.

Tổng quan chung cư :
- Tổng diện tích 122.057 m2 trong đó là 4 tòa khu Ruby, 4 tòa khu Sapphire, khu trường quốc tế liên cấp.
- Mật độ thoáng chỉ 23,3% cùng thiết kế phong cảnh theo phong cách Singapore, Goldmark City mang tới cư dân một không gian sống thân thiện với thiên nhiên.
- Thiết kế tinh tế:
+ chung cư 2 phòng ngủ: 74m2, 83m2, 93m2.
+ căn hộ 3 phòng ngủ: 99m2, 110m2, 121m2, 139m2, 143m2.
+ dự án 4 phòng ngủ: 168m2, 172m2.
- Chính sách ngân hàng:
+ Sapphire: 3,99% trong 18 tháng.
+ Ruby: 0% trong 18 tháng đầu hoặc 4,99% trong 36 tháng.
Ân hạn nợ gốc 2 năm.
Tiến độ tính sổ:
* Ruby:
Đợt 1: 30% ngay khi ký hợp đồng .
Đợt 2: 35% ngày 15/3/2016.
Đợt 3: 5% ngày 15/4/2016.
Đợt 4: 25% khi bàn giao nhà (31/3/2017).
Đợt 5: 5% khi cấp sổ hồng.
Hoặc thanh toán 60% nhận nhà. 40% sẽ được hoàn thành sau.
* Sapphire:
Đợt 1: 30% ngay khi ký hợp đồng .
Đợt 2: 10% ngày 31/1/2016
Đợt 3: 10% ngày 15/4/2016
Đợt 4: 10% ngày 15/7/2016
Đợt 5: 10% ngày 15/10/2016
Đợt 6: 25% khi bàn giao nhà(dự định 15/10/2017).
Đợt 7: 5% khi cấp sổ hồng.
Giá bán: Chỉ từ 29.5 triệu/m2 (đã bao gồm nội thất).

Khách hàng đặt mua chung cư sapphire trước ngày 31/1/2016 được tặng ngày IPhone 6s Plus